Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik website

Hier vind je onze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website www.motor-dagwaarde.nl. Ten aanzien van de gegevens op onze website aanvaarden wij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Uiteraard doen wij het uiterst mogelijke om de gegevens op onze website zo juist mogelijk te tonen. Dit lukt, mogelijk, niet altijd. Vind je daarom een onjuistheid in de aangeboden informatie? Laat het ons dan ook vooral weten via onze contact pagina. Wij zullen elke aanvraag bestuderen en bekijken of de informatie inderdaad onjuist of wellicht niet gepast is. Hierop zullen wij, indien noodzakelijk, gepaste maatregelen treffen op onze website. Dit kan betekenen dat wij, maar niet gelimiteerd tot content verwijderen, aanpassen, modereren en wat in onze mogelijkheden ligt.

Wat mag jij van ons verwachten?

Wij zijn, ook, een handelsplatform voor motoren en aanverwante zaken. Een online marktplaats waar consumenten en ondernemers motoren en accessoires kunnen aanbieden en kunnen kopen. De transactie tussen de koper en verkoper is iets tussen hen beide. Motor-dagwaarde.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid in het tot stand komen van een overeenkomst tussen gebruikers van de website. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid op onjuiste of foutieve advertenties die leiden tot een teleurstelling in de koop. Elke gebuiker van de website is verantwoorlijk voor het eigen handelen met de gegevens op de website.

Regelement advertentie plaatsen

Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren voor onze bezoekers, hanteren wij enkele regels danwel uitgangpunten bij het publiceren van advertenties:

1. Advertenties moeten een duidelijk beeld geven van het artikel/product wat te koop wordt aangeboden. Indien dit niet het geval is, behoud de eigenaar van de website zich het recht voor de advertentie te verwijderen.

2. Advertenties mogen in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten. Daar naast moet de inhoud gericht zijn op het adverteren van motoren en/of motor accessoires en mogen geen politieke boodschappen of (persoons)gegeven van derden bevatten. Indien dit het geval is, behoud de eigenaar van de website zich het recht voor de advertentie direct en zonder opgaaf van reden te verwijderen.

3. Er mogen geen illegale producten en/of diensten aangeboden worden in de advertenties. Indien er enige vorm van illegaliteit waargenomen wordt, dan kan en zal de eigenaar van de website direct de advertentie(s) verwijderen zonder melding en/of opgaaf van reden richting de adverteerder.

4. Laten we vooral het platform gebruiken waar het voor bedoeld is, de handel in motoren en motor accessoires. Door het gebruik van de website ga je er mee akkoord dat het eindoordeel of een advertentie wel of niet geplaatst wordt bij de eigenaar van de website ligt. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het wel of niet plaatsen van advertenties. Elke vorm van geclaimde geleden schade wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door de eigenaar.